“Kunstiline sekkumine”

Kunsti ning kõiki muid eluvaldkondi (ettevõtlus, teadus, haridus, poliitika, diplomaatia, jne) siduv strateegia lähtub tõigast, et loomeinimesed oskavad lõhkuda väljakujunenud rutiine, mõtteskeeme ning juhtimisprotsesse, tuues nii inimestes välja loomingulisuse ning luues täiendava võimaluse arenguks ja innovatsiooniks. Loe ka artiklit Loov Eesti lehelt.

(NB! Sobib vaid riskialtitele eksperimenteerijatele)

Võimalike väljundite skaala on lai ja eksperimenteeriv –

  • Ühes servas juhatuse tasandil konsulteerimine, coaching, protsesside optimeerimine, või rahvusvaheliste suhete loomine oma valdkonnas, olgu selleks keemia, meditsiin või põllumajandus.
  • Kusagil vahepeal näiteks töö personaliga, töökeskkonna ergonoomika, kuvand ja bränd, vms.
  • Teises servas aga muidugi traditsioonilisem visuaalne töökeskkonna muutmine traditsiooniliste kunstiteoste või terviklike näituse abil.

Võtke meiega ühendust, kui soovite läbi loomingulisuse ja “kastist välja” mõtlemise organisatsiooni efektiivsemaks muuta, organisatsioonikultuuri, töökeskkonda ja tööprotsesse parandada ning uusi väljakutseid vastu võtta.

Võtke ühendust kindlasti ka siis kui teil ei ole hetkel veel isegi esmast ettekujutust, mida tegema peaks aga sisetunne ütleb, et aeg on küps loovateks muutusteks.

Loe lähemalt artiklit Loov Eesti veebilehelt: http://www.looveesti.ee/kui-kunstnikud-sekkuvad-organisatsioonide-juhtimisse/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>