puust-desktop

Veebiarenduse konsultatsoon, kontseptsioon - enne kui asuda veebi uuendama tuleks analüüsida eesmärke ja kaardistada vajadused.

Veebidisain ja -arendus - visioonid, strateegia, turundus, disain, arendus, haldamine 

Veebitarkvara loomine - tööprotsesside optimeerimiseks

Kontseptsioon ja disain - bränd, lugu, visuaalne identiteet, disain, logo, illustratsioonid, ...

 


 

Veebidisain ja -tarkvara. Mobiililahendused.

Konsultatsioon, visioonid, strateegia, turundus, disain, arendus, haldus. 

Kõige olulisem on, et Teie veebileht aitab kaasa tegevuseesmärkide täitmisele. Kõik muu lähtub sellest. Lisaks võiks muidugi veeb olla kaasaegse väljanägemisega kuid ka disain peaks lähtuma eesmärkidest st. see ei pea olema alati vaikimisi hüpermoodne. Kindlasti on oluline, et veeb oleks kaasaegse tehnilise lahendusega, sh kohanduks erinevate nutiseadmetega.

Näide: Tartu Loomemamajanduskeskuse probleemiks oli see, et linnakodanikule oli Tartu loomemajanduse struktuur väga raskesti mõistetav. Eksisteeris LMK kui eraldi keskus, inkubaator, sihtasutus, siis veel Antoniuse Õu ja Antoniuse Gild, jne. - hulk erinevaid struktuure, teenuseid, kodulehti. Peale põhjalikku analüüsi visualiseerisime struktuuri stiliseeritud kaardina (www.loovtartu.ee) ning tõime erinevad veebid ühte sarnase kuid siiski eristumist võimaldavasse keskkonda-  lõime kontseptsiooni, infoarhitektuuri, disaini ning ehitasime veebilehe.

Tööprotsesside optimeerimine läbi spetsiaaltarkvara loomise

Analüüsime Teie organisatsiooni tööprotsesse ning mõtleme kuidas tarkvara (sh veebiväljund) võiks aidata kaasa tööprotsesside paremaks toimimiseks.  Uurime kas projektide haldamise, toomise protsessi juhtimise, kliendisuhtluse, müügi, teenuste pakkumise,  vms. protsessid on optimaalsed või annaks siin midagi läbi e-vahendite kiiremaks ja mugavamaks teha, inimaega kokku hoida?

Näide: Enne Põhjamaade Ministrite Nõukogu www.ncmgrants.org süsteemi loomist pidi taotlusi ning aruandeid esitama paberil ning ka otsustamisprotsess tähendas mitmeid kordi aastas paberipakkide saatmist riikide vahel.

Visuaalne identiteet, graafiline disain.

Veeb on vaid üks väike osa asutuse / ettevõtte kuvandist ehk visuaalsest väljundist. 

Näide: CV Online logo 

cvonline